Łukasz Palusiński

Łukasz Palusinski

Studiował stomatologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dyplom lekarza stomatologa uzyskał na Wydziale Lekarskim Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku.
Od 2007 jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ, gdzie naucza młodych adeptów stomatologii oraz prowadzi badania naukowe.
Był członkiem komitetu organizacyjnego licznych konferencji naukowych. Uczestniczył i wygłaszał referaty podczas krajowych kongresów naukowych. Jest autorem prac naukowych publikowanych w krajowych czasopismach stomatologicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach praktycznych z zakresu protetyki stomatologicznej, zaburzeń czynnościowych narządu żucia, stomatologii odtwórczej i estetycznej oraz implantologii.
Jest członkiem towarzystw naukowych tj .Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Specjalizacja

- protetyka stomatologiczna

- implantoprotetyka

- stomatologia estetyczna

Profil na znanylekarz.pl
Łukasz Palusiński - ZnanyLekarz.pl

wróć do nasz zespół